Handelsbetingelser

Kickstart Din Karriere

 

Produkter, ydelser, services og tjenester udbydes af:
Grith Lygum, Vagtelvænget 15, 2600 Glostrup
CVR-nr; 41094583.
Kontakt mig på kontakt@kickstartdinkarriere.dk

Afholdelse af forløb
Forløb afholdes telefonisk eller over Zoom – efter kundens ønske. 

Betaling
Der kan betales via kontooverførsel. Din kvittering er en ordrebekræftelse i form af en faktura på et individuelt tilpasset forløb via mail og dine bank-detaljer. 
Alle priser, på alle produkter, er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms, medmindre andet er oplyst.
1:1 forløb kan betales i rater – eller med det fulde beløb. Der sendes en ordrebekræftelse og en faktura efter tilmelding/ indgåelse af aftalen med en betalingsbetingelse på betaling senest 3-5 dage før opstart. Der bliver pålagt 150 kr inkl moms for ekspeditionsgebyr på hver ratebetaling – medmindre andet er aftalte. 

 

Workshops, kurser og events.
Der opkræves 100 % af betalingen ved bestilling. Der gives ingen refusion på online produkter, når der først er købt og betalt. Ved live workshops og afbud mindre end 14 dage før, gives der ingen refusion. Du kan dog vælge at give din plads til en anden – eller komme på venteliste til næste lignende aktivitet.

Digitale produkter/ online forløb/ kurser
Værktøjer til jobsøgning/ produkter bliver leveret digitalt via e-mail i PFD og Word format. De digitale produkter du køber er dine til evigt eje. Kickstart Din Karriere forpligter sig ikke til at opbevare materialet til evig tid/ have åbent adgang til materialet til evig tid. I det omfang du ønsker, kan du downloade materialet eller have en backup af materialet. Hvis der lukkes ned for adgang til materialet på platformen, vil dette blive varslet med minimum 14 dages varsel, så du kan komme ind og downloade mv. Det er dit ansvar som kunde at tjekke mails, så du ser evt varsler og kan agere.

Abonnementer/ Medlemskaber.
Abonnementer/ medlemsskaber bliver automatisk opkrævet for hver abonnementsperiode. Kvittering modtager du pr email – og forud for opstart på abonnementet, modtager du en bekræftelse på dit abonnement med et link, hvor du bekræfter dit abonnement og den løbende aftale. Abonnementer kan opsiges  og herefter er der ingen ny periode, der vil blive trukket – de fakturaer der er udstedt skal dog stadig betales. Abonnementer kan betales via forskellige betalingskort og du kan til enhver tid forny dit kortnummer. Levering af abonnementer sker som regel indenfor få minutter – men i særlige tilfælde kan der gå 3-5 hverdage.

Returret
Kickstart Din Karriere har 14 dages returret – hvis du fortryder dit køb/ din aftale omkring et forløb, bedes du kontakte Grith på kontakt@kickstartdinkarriere.dk – og du vil få pengene retur. Hvis forløbet er opstartet og der er udført dele af forløbet, vil du få de penge retur, du har tilgode for moduler/ samtaler eller andre dele af forløbet.
OBS. Ved køb af digitale produkter, der er blevet leveret, bortfalder fortrydelsesretten.

Rettigheder
Alle rettigheder til workshops, kurser, events og andre digitale produkter tilhører Grith Lygum/ Kickstart Din Karriere. Ved købet har du opnået licens til at benytte det købte/ betalte produkt, som angivet og beskrevet under det pågældende produkt.

 

Forretningsbetingelser
Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Grith Lygum/ Kickstart Din Karriere.
Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 karrierecoaching/ Karrierementoring forløb udgår fra www.kickstartdinkarriere.dk, v/ Grith Lygum, Vagtelvænget 15, 2600 Glostrup, CVR nr 41094583.
Mail: kontakt@kickstartdinkarriere.dk
Fortrolighed/ samtykke
Ved overgivelse af digitale dokumenter som fx dit CV og ansøgning giver du samtykke til, at jeg opbevarer dette i den periode, du er i forløb. Jeg behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme min i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og karrierecoaching/ karrierementoring fortroligt. Jeg deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Når du er færdig i forløb bliver dine personfølsomme oplysninger slettet.
Jeg opbevarer dine digitale produkter – for det tilfælde at du får brug for at få dem tilsendt – og vil efter endt forløb evt bede dig om lov til at bruge dit CV på mit website/ som eksempel – og jeg kan også finde på at bede dig om en anbefaling. Du kan til enhver tid sige nej til denne forespørgsel. Du kan også trække dit samtykke til at opbevarelse af CV / digtale produkter tilbage, hvorefter jeg sletter alle oplysninger/ produkter tilknyttet dig og dit forløb.

 

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:
1:1 forløb, kurser, foredrag og karrierementoring betales ved aftalens indgåelse og senest 8 dage efter faktura-udstedelse/ minimum 5 dage før forløbets start – med mindre andet aftales skriftligt.
Tilmelding er bindende.
Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring afvikles på aftalte tidspunkt mellem begge parter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer fra Kickstart Din Karrieres side af, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Der kan opstå akutte situationer, hvor jeg kan bede om at rykke vores aftale – i så tilfælde finder vi en aftale, der passer begge parter.
Hvis et 1:1 forløb, et kursus, et mentorforløb, en workshop eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af kickstartdinkarriere.dk/ Grith Lygum får køber, hvis det ønskes, det indbetalte beløb retur. Der kan også indgåes en aftale om en erstatnings dato eller på anden måde indgåes en ny aftale om dato og tidspunkt.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Udebliver du som køber fra en aftale eller aflyser aftalen senest 24 timer før vores aftale, faktureres det fulde beløb fortsat – medmindre andre aftaler indgåes med enighed fra begge parter.

Hvis samarbejdet omkring et forløb ikke fungerer har kickstartdinkarriere.dk ret til at opsige forløbet/ ydelsen og tilbage-fakturere kunden det skyldne beløb for resten af forløbet.

Rettigheder
Grith Lygum/ kickstartdinkarriere.dk har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i forbindelse med kurser, workshops, karrierementoring og 1:1 forløb. Ved køb af kickstartdinkarriere.dk’s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale.
Brugsretten er personlig.
Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

Ændring af forretningsbetingelser
Grith Lygum har ret til på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret.

Vi tager imod følgende betalingsmidler:
Mobilepay: 29 24 46 08
Bank-overførsel: Lån & Spar Bank Reg nr 0400 og konto nr 4020326897

Brug for et forløb?


 

Har du spørgsmål?